Kriminalistika v praktických príkladoch XII

KvPP_XIIweb

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru organizuje v spolupráci so Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou a Akadémiou Policajného zboru v Bratislave dvanásty ročník odborného seminára „Kriminalistika v praktických príkladoch“, ktorý je organizovaný každoročne a sú na ňom prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je ústav činný. Seminár je určený  pre pracovníkov MV SR, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní trestnej činnosti a súdnych znalcov.

 

KEDY:
9. – 10. február 2016
9:00 – 15:30 hod.
registrácia účastníkov od 7.30 – 9:00 hod.

KDE:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
83517 Bratislava

VSTUP:
voľný  - na služobný preukaz príslušníka PZ,
preukaz zamestnanca MV SR alebo preukaz znalca

Registračný poplatok: 0,- €    

Možnosť objednania obeda v bufete /na vlastné náklady/ pri registrácii do 8.30 hod.

 

P R O G R A M

P R E D N Á Š K Y    A    P O S T E R Y

V Y S T A V O V A T E L I A