Prednášky a postery

P.č. Odvetvie Názov prednášky
1 Aplikovaná psychofyziológia Mýty a predsudky o “detektore lži”.
2 Balistika Zdanlivá duplicita výrobných čísel zbraní Walther.
3 Daktyloskopia E-bay a odhalenie anonymity predajcu.
4 Daktyloskopia 20 rokov používania AFISu na Slovensku.
5 Fonoskopia Potláčanie ozveny v audio nahrávkach.
6 Genetická analýza – DNA Je porovnávací materiál dôležitý?
7 Grafická diagnostika Možnosti a limity skúmania kópií.
8 Chémia Osudná zámena.
9 Informatika Keylogger.
10 KEÚ PZ KEÚ PZ má 25 rokov.
11 Kvalita Interné audity na KEÚ PZ.
12 Mechanoskopia Smrť v dôsledku mechanického zlyhania funkčnosti koncového spínača.
13 Metalografia Identifikácia motorového vozidla zn. Volkswagen Passat.
14 Miesto činu Medzinárodná výmena informácií.
15 Písmoznalectvo a jazyková expertíza Kto druhému jamu kope, sám do nej padne.
16 Požiarna chémia Pes pomocník experta.
17 Pyrotechnika Zneužívanie výrobkov zábavnej pyrotechniky na páchanie trestnej  činnosti.
18 Toxikológia Slovenský rekordér.
19 Trasológia Tvorba porovnávacieho materiálu v trasológii.
20 Trasológia Netradičný spôsob identifikácie vozidla.
21 INTERPOL INTERPOL AFIS gateway.
22 Kriminalistický ústav Praha Prínos forenznej entomológie pre trestné konanie.
23 KRP Ostrava Koniec “Draka”.
24 OKTE Brno Kurz daktyloskopovania mŕtvol.
25 OKTE Hradec Králové Skúsenosť so zariadením TRASOSCAN.
26 OKTE Ostrava Prípad “Metanol”.
27 LT Sezam Praha Daktyloskopický materiál v praxi.
28 ELMES Praha Daktyloskopická technika v praxi.
29 Technopol-3M-Cogent AFIS v budúcnosti
30 DW21 Využitie 3D skenovania v kriminalistickej praxi.
31 Kvant Skenovanie daktyloskopických stôp.
32 Visual Technologies Správa a dokumentácia miesta činu.
P.č. Odvetvie Názov posteru
1 Antropológia Premeny kriminalistickej antropológie na Slovensku.
2 Balistika Expanzná zbraň.
3 Balistika Bezdomovec zasiahnutý šípom.
4 Balistika Nový trend v podomácky upravovaných – reaktivovaných zbraniach.
5 Daktyloskopia Desať jednou kartou.
6 Daktyloskopia Všetko najlepšie k narodeninám…
7 Daktyloskopia 20 rokov AFISU na Slovensku.
8 Daktyloskopia “Vietnamský masaker” pod daktyloskopickou lupou v roku 1994 a dnes.
9 Daktyloskopia Pištolník na autobusovej stanici.
10 Daktyloskopia Prum.
11 Defektoskopia Smrteľná nehoda lyžiara.
12 Elektrotechnika Smrteľný úraz bleskom.
13 Fonoskopia Frekvenčné zobrazenie slov.
14 Foto-video Určenie geometrických charakteristík objektov v zobrazení skúmaných obrazových záznamov.
15 Genetická analýza – DNA Dôležitosť porovnávacieho materiálu.
16 Grafická diagnostika Falšovateľ – zločinec alebo umelec?
17 Chémia Kontaminácia vzoriek krvi z odberových systémov.
18 Informatika USB nahrávacie zariadenie.
19 Jazyková expertíza Možnosti jazykovej expertízy
20 Kvalita Kvalita – pridaná hodnota KEÚ PZ.
21 Mechanoskopia Atypický objekt mechanoskopického skúmania.
22 Mechanoskopia Individuálne zhody mechanoskopických stôp na rôznych predmetoch a materiáloch.
23 Technická diagnostika Poranenie maloletého dievčatka padajúcou fľašou – vyšetrovací pokus.
24 Písmoznalectvo Typický prípad falšovania podpisu napodobňovaním podľa vzoru.
25 Požiarna chémia Balenie stôp z požiariska.
26 Pyrotechnika Séria súvisiacich výbuchov v SR.
27 Toxikológia Náradie drogového nadšenca.
28 Trasológia Stopy bosých nôh, zaistené na mieste činu vraždy.
29 KEÚ PZ SL História pracoviska v Banskej Bystrici a Slovenskej Ľupči.
30 KEÚ PZ Košice História pracoviska v Košiciach.
31 Kriminalistický ústav Praha Kriminalistický sborník