Program

P r o g r a m  o d b o r n é h o  s e m i n á r a
„Kriminalistika v praktických príkladoch XII“
Akadémia Policajného zboru v Bratislave – aula: 9.-10.2. 2016

9.2.2016 – utorok

08:00 – 09:00 – registrácia

09:00 – otvorenie seminára

09:10 – 10:40  – 1. blok prednášok

10:40 – 11:00     - prestávka – občerstvenie
- prezentácia posterov

11:00 – 13:00     - 2. blok prednášok

13:00 – 14:00     - prestávka – občerstvenie
- prezentácia posterov

14:00 – 15:30 – 3. blok prednášok

15:30 – vyhodnotenie 1. dňa seminára

10.2.2016 – streda

08:00 – 09:00    - registrácia

09:00 – 10:40  – 4. blok prednášok

10:40 – 11:00     - prestávka – občerstvenie
- prezentácia posterov

11:00 – 13:00     - 5. blok prednášok

13:00 – 14:00     - prestávka – občerstvenie
- prezentácia posterov

14:00 – 15:30     - 6. blok prednášok

15:30 – vyhodnotenie a ukončenie seminára